back to home dude

Dynamons 2

Dynamons 2

Despre Dynamons 2

Ai ccea ce trebuie pentru a deveni un adev?rat maestru Dyanmon? Alege-?i Dyanmonul ?i ?ncepe o nou? aventur?. Vei descoperi pe drum o mul?ime de al?i Dyanmoni pe care ?i vei putea captura ?i al?ii pe care ?i po?i preg?ti de lupt?. F? tot ce po?i pentru a deveni din ce ?n ce mai puternic ?i a ca?tiga titlul de Master Dyanmon!

Descarca
Dynamons 2Dynamons 2