back to home dude

Muddy Heights

Muddy Heights

Despre Muddy Heights

Toat? lumea ?tie c? u?a de la terasa blocului se poate bloca. Doar am v?zut suficiente filme care s? demonstreze acest lucru, nu? Ei bine, personajul nostru se pare c? nu ?tia asta. Acum se afl? blocat pe acoperi?ul blocului ?i, din nefericire, ?l trece treaba mare. Ce s? fac?? Pentru a nu ?mpu?i locul s-a hot?rat s? arunce cu fecale ?n trec?torii inocen?i!