back to home dude

Papa's Cupcakeria

Papa's Cupcakeria

Despre Papa's Cupcakeria

Tocmai ?i-ai deschis propria brut?rie ?i ??i ?ntampini primii clien?i. Ia-le comenzile ?i preg?te?te-le brio?ele potrivit cerin?elor! Cu cat brio?ele vor fi mai frumoase ?i mai delicioase, cu atat bac?i?ul t?u va fi mai mare. Distrac?ie pl?cut?!